Ersättning

Ersättning

Vad får jag i ersättning?

Den ersättning du erhåller för en undersökning varierar beroende på undersökningens längd. Du får ersättning för alla enkäter över 5 minuter och ger ungefär lika många poäng som minuter. Denna ersättning växer till sig med antalet undersökningar du deltar i. Första utbetalning kan du göra då ditt saldo överstiger 35 poäng. Du kan när som helst kontrollera ditt saldo genom att logga in på ditt panelkonto. Ersättningen är ett sätt för oss att tacka för att du engagerar dig i panelen och svarar på de frågor vi ställer till dig.

triss

Värdecheck på 25kr laddat på ditt kort

När du uppnått 35 panelpoäng har du möjlighet att omvandla dessa till en rabattkupong på 25 kr. Kupongen laddas digitalt på ditt kort och kan användas till vilka produkter som helst i din ICA butik. Tiden från det att du begär ut din kupong tills att den är på ditt kort kan ta några veckor beroende på när i månaden du begär ut den.