Hur fungerar det?

Vad innerbär mitt medlemskap?

Om du blir utvald till att delta i en undersökning så kommer en inbjudan att skickas till den e-post du registrerade dig med. I brevet finner du information om undersökningens längd tillsammans med en länk med vilken du tar dig vidare till undersökningen. Du svarar på frågorna direkt i din webbläsare. Du behöver inte svara på alla frågor på en gång utan kan själv pausa och återuppta undersökningen när du har tid. Att vara med i vår panel är helt frivilligt och kostar ingenting. Du förbinder dig inte att delta i ett bestämt antal enkäter utan varje undersökning är frivillig.

I mailet med inbjudan till undersökningen kommer det alltid att finnas en länk till enkäten samt information om hur lång tid det tar att besvara frågorna och antalet panelpoäng undersökningen ger i ersättning.

Innehållet i undersökningarna kommer att variera. Du kan exempelvis få tycka till om utbudet i våra ICA-butiker, kommentera och ge förslag på nya produkter eller berätta vad som är viktigt för dig när du lagar mat, grillar eller bakar.