Användaravtal för ICA kundpanel

Nedanstående villkor reglerar deltagande i ICA Kundpanel (nedan ”Panelen”) för av ICA Sverige AB, 556021-0261 (nedan ”ICA”), Svetsarvägen 16, 171 41 Solna, anordnade undersökningar via internet.

Genom registrering som medlem i Panelen accepteras dessa villkor.

Medlem ska vara bosatt i det land Panelen primärt är inriktat på. Medlem får endast ha ett medlemskap i respektive Panel och för det fall ICA upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har ICA rätt att avregistrera övriga medlemskonton. Flera medlemmar av en familj äger rätt att delta i Panelen men en undersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för undersökningen gäller. ICA förbehåller sig även rätten att avregistrera medlem om medlem ej deltagit i några undersökningar under en period om 12 månader, att medlem inte uppfyller kriterierna för deltagande i Panelen (dvs. urvalskriterierna) eller att medlem enligt ICAs uppfattning inte följt ICA vid var tid gällande regler och riktlinjer för deltagande i Panel.

Medlem informeras inför varje undersökning om ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Medlem är ensam ansvarig för att betala eventuell vinstskatt. Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om ICA bedömer att avlämnade svar är eller kan antas stå i strid med dessa regler äger ICA rätt att avregistrera intjänad ersättning för aktuell undersökning. Om en medlem blivit avregistrerad bortfaller rätten till intjänad ersättning. Efter tre sådana incidenter raderas medlemmens konto.

Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättning uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga panelkontot. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. ICA förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

Medlem respektive ICA kan när som helst avsluta medlems medlemskap i Panel. Om medlem själv begär utträde förfaller rätten till utbetalning av innestående ackumulerad ersättning.

Medlemskap i Panel berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar. ICAs ansvar enligt dessa villkor är begränsat till direkta skador som drabbar medlem och ska inte under någon omständighet överstiga genomsnittlig ersättning som utbetalats till aktuell medlem per år de senaste tre åren.

Medlemmen ger ICA en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som medlemmen registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet.

ICA äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Medlemskap i Panel och villkoren i användaravtal ska bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.

Behandling av personuppgifter

För information om ICAs behandling av personuppgifter, se ica.se/dataskydd.

Kakor

Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor. En kaka, eller cookie, är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Kakor används på denna webbplats för att möjliggöra funktionalitet och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du att kakor används.

Kontakt

Har du frågor? Läs gärna igenom Frågor & Svar. Finner du inte svaret där kan du e-posta oss på support@icakundpanel.se, vi hjälper dig gärna!